1. Želimo Vas upoznati s kućnim redom kako bi Vam boravak u kući domaćina bio prijatan, a za sve dodatne informacije obratite se Vašem domaćinu.
 2. Smeštaj je na raspolaganju od 12.00 sati na dan dolaska do 10.00 sati na dan odlaska, ukoliko unapred nije drugačije dogovoreno s domaćinom, u protivnom dalje zadržavanje obavezuje plaćanje za još jedan dan.
 3. Za vreme korišćenja apartmana dužni ste sami održavati red i čistoću istog, kao i sami brinuti za svoje stvari i dragocenosti ostavljene u apartmanima/sobama i domaćin ne odgovara za eventualni nestanak istih.
 4. Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njenoj okolini, a u slučaju nezgode sami snose posledice.
 5. Ukoliko se odlučite da Vaš ugovoreni boravak prekinete ranije, dužni ste platiti celu rezervaciju boravka.
 6. Ulazna vrata apartmana/sobe zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite obavezno zaključavajte vrata i prozore, isključite rasvetu i sve električne aparate (TV, klima uređaj, šporet itd.) i zatvorite vodu.
 7. Vlasnik objekta (domaćin) ima pravo u odsutnosti gosta, u vanrednim situacijama, ulaziti u apartman/sobu radi sprečavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku domaćin je dužan izvestiti gosta u prvom sledećem kontaktu.
 8. Zabranjeno je uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a posebno se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14.00 do 16.00 i od 23.00 do 07.00 sati.
 9. Sadržaje apartmana/soba mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posete.
 10. Korišćenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude apartmana/sobe, dozvoljeno je samo uz saglasnost domaćina.
 11. Uvođenje životinja dozvoljeno je samo uz saglasnost domaćina.
 12. Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, nameštaja, uređaja, opreme apartmana/sobe, gost je dužan obavestiti domaćina.
 13. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivicom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protiv-vrednost.
 14. Zabranjeno je bacanje hrane i drugih otpadaka u lavaboe, WC šolje i kroz prozor.
 15. U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu dalje pružanje usluga.
 16. Vašu ličnu kartu ili pasoš predajte domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkoj agenciji.
 17. Svoje primedbe, želje i pohvale možete saopštiti domaćinu, koji Vam stoji na raspolaganju u vremenu od 8 do 20 sati
 18. Želimo Vam prijatan boravak!