eSokobanja.rs


Davne 1928 godine 19-og novembra odlukom ministra prosvete otvorena je prva predškolska ustanova u

Vrtić BUCKODavne 1928 godine 19-og novembra odlukom ministra prosvete otvorena je prva predškolska ustanova u Sokobanji. Petnaestog marta naredne godine, učiteljica Evdokija Ilić počela je da vodi zabaviste. Prvi polaznici mahom su bila deca sokobanjskih činovnika, trgovaca i zanatlija.
Od školske 1929/30. godine u narednih petnaest godina na dužnosti zabavilje nalazila se učiteljica Miroslava Stojković-Ilić.
Zabavište koje je izmedju dva svetska rata postojalo punih 12 godina, nastavilo je sa radom i u vreme okupacije. Po oslobodjenju, od oktobarskih dana 1944.godine, zabavište radi u sastavu osnovne škole čiji je rukovodilac upravitelj Dušan Cvetković. Decu u zabavištu vaspitava i uči Gorica Mihajlović.
Povećanje broja dece, školske 1947/48. godine, dovelo je do formiranja dve vaspitne grupe i primljena je u radni odnos još jedna zabavilja, Desanka Stefanović. U školskoj 1950/51. godini zabavište dobija ime "Dečije igralište".Tri godine kasnije, ponovo se beleži rad dva odeljenja starijeg i srednjeg uzrasta, koja vode Desanka Stefanović i Radmila Petković.
PRVI POLAZNIK ZABAVIŠTA U SOKOBANJI!Od 24 Aprila 1957. godine, Dečije zabavište ulazi u sastav Osmogodišnje škole "Dimitrije Dragović". Početkom školske 1969/70. godine, dolazi do ponovnog izdvajanja i prerastanja u samostalnu predškolsku ustanovu sa dve, a kasnije i više vaspitnih grupa.
radnici vrtića BUCKOU godinama posle Drugog svetskog rata zabavište je više puta menjalo zgradu u kojoj je radilo: stara osnovna škola, Dom kulture, kuća na ivici parka, u adaptiranoj zgradi nekadašnje mlekarske zadruge, u pregradjenom holu stare gimnazije i na drugim mestima. To lutanje u potrazi za "krovom nad glavom", prekinuto je 1978. godine kada je, zahvaljujući Opštinskoj i Republičkoj zajednici dečije zaštite, u Sokobanji izgradjen kombinovani Dečiji objekat, površine 1580m2 i kapaciteta 180 mesta za decu od jedne do sedam godina. Objekat je nazvan Dečiji vrtić "Bucko", a promenio je ne samo materijalne uslove boravka dece nego i status predškolske delatnosti u ovoj opštini. Za prvog direktora imenovana je Vera Milutinović koja je do svog odlaska u penziju 1995. godine uzlaznim putem u svemu što delatnost unapredjuje i afirmiše. Na ostvarivanju postavljenih zadataka radile su sa decom: Zuzana Božović, Radica Avramović, Dragica Milićević (Milikić) i Jovanka Jović.
Od 1995. godine do juna 2008. direktor vrtića bila je Nada Stojković, koja je nastavila da razvija i unapredjuje ovu ustanovu.
Od 1978. do danas vrtić je konstantno širio svoju delatnost otvarajući pripremne predškolske grupe u mesnim zajednicama. Danas vrtić radi sa ukupno 18 grupa, od toga 7 grupa celodnevnog boravka, 10 pripremno predškolskih grupa poludnevnog boravka i jednom bolničkom grupom. Broj dece koja je smeštena u vrtiću je 319, a za njihovo bezbrižno odrastanje brine 40 radnika ove ustanove. Na čelu ustanove je vršilac dužnosti direktora Miladinka Milenković.